Співпраця

Заходи щодо посилення взаємодії та співпраці під час здійснення заходів державного заходу (контролю) з профілактики нещасних випадків на виробництві та дорожньо-транспортних пригод на підприємствах, установах, організаціях Київської області на 2017 рік

Організація профпатологічної допомоги працюючим в шкідливих та небезпечних умовах праці відповідно до Наказу МОЗ України від 21.05.2007 № 246 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій»

На базі КНП "Консультативно-діагностичний центр" Подільського району м. Києва (вул. Мостицька, 9, м. Київ) 06.07.2016 року проведено нараду в рамках заходів Департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації за участю головного профпатолога м. Києва, начальника відділу з питань гігієни праці Управління з питань праці Головного управління Держпраці у Київській області та профпатологів державних і приватних медичних установ м. Києва щодо організації профпатологічної допомоги працюючим в шкідливих та небезпечних умовах праці відповідно до Наказу МОЗ України від 21.05.2007 № 246 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій» (далі – Наказу МОЗ України № 246).

Начальник відділу з питань гігієни праці Управління з питань праці Головного Управління Держпраці у Київський області Красножон Роман Петрович проінформував про те, що Державна служба України з питань праці (далі – Держпраці) утворена відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» шляхом злиття Державної інспекції з питань праці та Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки і покладення на неї функцій з питань гігієни праці та здійснення дозиметричного контролю робочих місць та доз опромінення працівників.

У пункті 1 Положення про Головне управління Держпраці у Київській області від 06.05.2015 № 15 зазначено, що Головне управління Держпраці у Київській області (далі – Управління Держпраці) є територіальним органом Державної служби України з питань праці, що їй підпорядковується.

Згідно з пунктом 12 постанови Кабінету Міністрів України від 20.11.2011 № 1074 «Орган виконавчої влади, утворений в результаті реорганізації, здійснює повноваження та виконує функції у визначених Кабінетом Міністрів України сферах компетенції з дня набрання чинності актом Кабінету Міністрів України щодо можливості забезпечення здійснення таким органом повноважень та виконання функцій органу виконавчої влади, що припиняється …».

Можливість здійснення функцій і повноважень з реалізації державної політики у сфері гігієни праці та функції із здійснення дозиметричного контролю робочих місць і доз опромінення працівників визначено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11.02.2016 № 88-р.

Згідно з підпунктом 103 пункту 4 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 № 423, Мінсоцполітики інформує в межах повноважень, передбачених законом, та надає роз’яснення щодо реалізації державної політики з питань, що належать до компетенції Мінсоцполітики.

Так, листом від 15.03.2016 № 3732/0/14-16/13 Мінсоцполітики надано роз’яснення, що до приведення нормативно – правових актів з гігієни праці у відповідність до чинного законодавства посадові особи Держпраці при здійсненні державного нагляду (контролю) у цій сфері мають керуватись в межах компетенції чинними Законами України та нормативно – правовими актами з гігієни праці.

Виходячи з вищевикладеного, фахівці відділу з питань гігієни праці Управління з питань праці Головного управління Держпраці у Київській області, мають право керуватися Наказом МОЗ України № 246.

Також, було наголошено, що відповідно до пунктів 4.2.3, 4.3.2. спеціалізовані лікувально-профілактичні заклади, які мають право встановлювати діагноз щодо професійних захворювань, повинні погоджувати плани-графіки проведення медичних оглядів, інформувати Головне управління Держпраці про терміни проведення медичних оглядів та їх результати.