Ринковий нагляд

Головне управління Держпраці у Київській області є органом державного ринкового нагляду та у своїй діяльності керується Законом України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції», Законом України «Про загальну безпечність нехарчової продукції», іншими нормативно-правовими актами, що регулюють відносини в цій сфері, у тому числі технічними регламентами.

Діяльність Головного управління поширюється на сфери, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 року № 1069 «Про затвердження переліку видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд», а саме:

  • прості посудини високого тиску (що працюють під тиском повітря або азоту без підігріву, внутрішній надлишковий тиск яких становить від 0,5 до 30 бар включно; резервуари компресорів, ресивери тощо);

  • ліфти і запобіжні комплектувальні вироби;

  • канатні дороги для перевезення пасажирів, їх вузли та пристрої безпеки;

  • обладнання, що працює під тиском (посудини, що працюють під тиском, надлишковим відносно атмосферного більше ніж на 0,5 бара; балони для заповненням газом, вогнегасники, автоклави, скороварки, трубопроводи, котли на твердому та рідкому паливі, запобіжні клапани, манометри тощо);

  • засоби індивідуального захисту (захисні та сонцезахисні окуляри, протигази, респіратори, маски зварювальника, захисні каски та шоломи, спеціальний одяг для рентгенологів та інших працівників (одяг і взуття призначене для захисту від хімічних речовин, низьких та високих температур, механічних впливів тощо), засоби захисту від уражень електричним струмом (діелектричні рукавиці, колоші, боти тощо), засоби захисту від падіння з висоти (пояси, канати, троси, карабіни тощо), пристрої для захисту дихальних шляхів, що забезпечують повну ізоляцію від навколишнього природного середовища, зокрема призначені для застосування під водою тощо);

  • вибухові матеріали промислового призначення (вибухові речовини, засоби ініціювання, детонатори проміжні, заряди для спеціальних робіт тощо);

  • обладнання та захисні системи, призначені для застосування в потенційно вибухонебезпечному середовищі;

  • машини та устаткування (машини призначені для проведення будівельно-ремонтних та дорожніх робіт (екскаватори, бульдозери, навантажувачі, підіймальні машини, будівельні крани, асфальтоукладачі, дорожні катки, вібраційні машини тощо), талі ручні та електричні, лебідки, піднімальне приладдя (стропи ланцюгові, канатні, текстильні та їх компоненти) тощо);

  • пересувне обладнання, що працює під тиском (пересувне обладнання, що використовується для перевезення небезпечних речовин автомобільними дорогами та залізницею (балони, зв’язки балонів, камери, напірні резервуари, кріогенні ємності, цистерни тощо);

  • знаки безпеки і захисту здоров’я працівників.

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про загальну безпечність нехарчової продукції» споживачі (користувачі) мають право звертатися до органів державного ринкового нагляду за захистом порушеного права на безпечність продукції. Звернення повинні бути оформлені відповідно до ст. 5 Закону України «Про звернення громадян». У зверненні має бути зазначено: назва підприємства (організації), суб’єкта господарювання, його адреса (прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина), контактний номер телефону, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано відповідальною особою, заявником (заявниками), із зазначенням дати. Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження.

На підставі викладеного, у разі наявності підстав вважати, що продукція (під час її споживання чи користування) є небезпечною, становить ризик та/або не відповідає встановленим вимогам, пропонуємо звертатися до Головного управління Держпраці у Київській області за адресою: вул. Вавілових, 10, м. Київ, 04060. тел.: 481-34-78

Надання органами державного ринкового нагляду безоплатної консультаційної підтримки суб’єктам господарювання


Повідомлення про небезпечну продукцію в Україні