Про строкову військову службу

17 листопада 2016

     У зв’язку із триваючим осіннім призовом на строкову військову службу департамент з питань праці Держпраці роз’яснює наступне.

     Правове регулювання відносин між державою і громадянами України у зв’язку з виконанням ними конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни здійснюється Законом України „Про військовий обов’язок і військову службу“ від 25.03.1992 № 2232-ХІІ (далі – Закон № 2232).

     Статтею 2 Закону № 2232 встановлено наступні види військової служби:

  • строкова військова служба;
  • військова служба за призовом під час мобілізації, на особливий період;
  • військова служба за контрактом осіб рядового складу;
  • військова служба за контрактом осіб сержантського і старшинського складу;
  • військова служба (навчання) курсантів вищих військових навчальних закладів, а також вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути, факультети військової підготовки, кафедри військової підготовки, відділення військової підготовки (далі – вищі військові навчальні заклади та військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів);
  • військова служба за контрактом осіб офіцерського складу;
  • військова служба за призовом осіб офіцерського складу.

     Строкову військову службу громадяни України проходять відповідно до законів України у Збройних Силах України та інших військових формуваннях з метою здобуття військово-облікової спеціальності, набуття практичних навичок і умінь для збройного захисту Вітчизни.

      Відповідно до статті 15 Закону № 2232 на строкову військову службу призиваються придатні для цього за станом здоров’я громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу (далі – громадяни призовного віку).

     Строки проведення призову (призовів) громадян України на строкову військову службу на наступний рік визначаються Указом Президента України, який публікується в засобах масової інформації не пізніш як за місяць до закінчення поточного року.

     Чисельність громадян України, які підлягають призову на строкову військову службу, та обсяги видатків для проведення чергового призову визначаються Кабінетом Міністрів України.

     Указом Президента України від 29.03.2016 № 122/2016 „ Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2016 році“ встановлено, що у 2016 році чергові призови громадян України на строкову військову службу відбудуться у травні-червні та жовтні-листопаді 2016 року. Зазначеним Указом також передбачено призвати на строкову військову службу придатних за станом здоров’я до військової служби громадян України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 20 років, та старших осіб, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.

     Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.04.2016 № 311-р „Про затвердження чисельності громадян України, що підлягають призову на строкову військову службу, обсягу видатків для проведення призову у жовтні – листопаді 2016 року“ призову на строкову військову службу у жовтні-листопаді підлягають 13908 громадян України.

     Таким чином, строкова військова служба є окремим видом служби, призов на який не залежить від наявності або відсутності особливого періоду.

      Частиною 2 статті 39 Закону № 2232 визначено, що громадяни України, призвані на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, або прийняті на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану, користуються гарантіями, передбаченими частинами третьою та четвертою статті 119 Кодексу законів про працю України, а також частиною першою статті 51, частиною п’ятою статті 53, частиною третьою статті 57, частиною п’ятою статті 61 Закону України „Про освіту“.

     Статтею 119 Кодексу законів про працю встановлено, що працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України „Про військовий обов’язок і військову службу“ і „Про альтернативну (невійськову) службу“,„Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію“, надаються гарантії та пільги відповідно до цих законів.

      За працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або до дня фактичної демобілізації, зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності і у фізичних осіб – підприємців, в яких вони працювали на час призову.

На підставі викладеного:

  1. Строкова служба є окремим видом служби і не пов’язана із наявністю або відсутністю особливого періоду.
  2. За всіма працівниками, призваними на строкову військову службу, на весь період служби зберігається місце роботи, посада і середній заробіток за рахунок коштів роботодавця до внесення відповідних змін до законодавства.

      У разі порушення прав і гарантій працівників, призваних на строкову військову службу настає адміністративна та фінансова відповідальність.

      Частиною сьомою статті 41 КУпАП передбачено, що порушення встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України „Про військовий обов’язок і військову службу“, „Про альтернативну (невійськову) службу“, „Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію“, тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та фізичних осіб – підприємців, які використовують найману працю, від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 до 1700 гривень).

     Недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України „Про військовий обов’язок і військову службу“, „Про альтернативну (невійськову) службу“, „Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію“, тягне за собою відповідно до статті 265 КЗпП України штрафну санкцію у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення.

     Інформація надається для врахування в роботі. Доручаємо довести цю інформацію до відома державних інспекторів з питань праці для використання під час здійснення перевірок та проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи.