На будмайданчику замовник має призначити координатора з питань охорони праці на стадії розроблення проектної документації та на стадії виконання робіт

16 січня 2020

У відділі нагляду у будівництві Головного управління Держпраці у Київській області нагадують про необхідність залучення координатора з питань охорони праці на об’єктах будівництва. Так, відповідно до п.1 розділу II Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках, затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 23.06.2017 № 1050, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.09.2017 за №1111/30979 (далі – Мінімальні вимоги), якщо на будівельному майданчику будуть виконувати або виконують будівельні роботи два і більше підрядників (включаючи генерального підрядника), або підрядник і фізична(і) особа(и), або фізичні особи, замовник або керівник будівництва призначає одного або кількох координаторів з питань охорони праці на стадії розроблення проектної документації на будівництво та координаторів з питань охорони праці на стадії будівництва.
Згідно із зазначеним нормативно – правовим актом координатор з питань охорони праці на стадії будівництва – компетентна фізична особа з підтвердженою кваліфікацією або юридична особа (яка має у своєму складі фахівця з підтвердженою кваліфікацією), яка на стадії будівництва виконує доручені їй замовником або керівником будівництва завдання.
Координатор з питань охорони праці на стадії розроблення проектної документації на будівництво – компетентна фізична особа з підтвердженою кваліфікацією або юридична особа (яка має у своєму складі фахівця з підтвердженою кваліфікацією), яка на стадії розроблення проектної документації виконує доручені їй замовником або керівником
будівництва завдання.
У відділі нагляду у будівництві Головного управління Держпраці у Київській області звертають увагу, що Відповідно до п. 4 розділу IV Мінімальних вимог координатори з питань охорони праці повинні мати необхідну підготовку для виконання своїх функцій, зокрема підтверджену незалежним органом кваліфікацію за професією інженер з охорони праці
(будівництво).
Незалежний орган (третя сторона), що підтверджує кваліфікацію відповідних фахівців, є акредитований орган із сертифікації персоналу (орган з оцінки відповідності).
Реєстр акредитованих органів із сертифікації персоналу розміщено на офіційному сайті Національного агентства з акредитації України.