Дотримання безпеки та гігієни праці за низької температури