10 грудня 1948 року проголошено Загальну Декларацію Прав Людини (The Universal Human Rights)