Нормативна база


Закони України

Кодекс законів про працю України

Кодекс України «Про надра»

Закон України “Про охорону праці

Закон України “Про зайнятість населення”

Закон України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”

Закон України “Про індексацію грошових доходів населення”

Закон України “Про колективні договори і угоди”

Закон України “Про оплату праці”

Закон України “Про відпустки”

Закон України “Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплат”

Закон України “Про управління об’єктами державної власності”

Закон України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”

Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”

Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”

Закон України “Про пестициди і агрохімікати”

Закон України “Про об’єкти підвищеної небезпеки”

Закон України “Про трубопровідний транспорт”

Закон України “Про правовий режим земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів”

Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Кодексу цивільного захисту України”

Гірничий закон України  

Закон України «Про нафту і газ»

Закон України  «Про загальну безпечність нехарчової продукції»

Закон України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції»

Закон України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності»

Закон України «Про стандартизацію»


Постанови Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 року № 96 “Про затвердження Положення про Державну службу України з питань праці

Постанова Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 року № 100 “Про утворення територіальних органів Державної служби з питань праці та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України

Постанова КМУ від 1 серпня 1992 року № 442 “Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці”

Постанова КМУ від 8 лютого 1995 року № 100 “Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати”

Постанова КМУ від 17 листопада 1997 року № 1290 “Про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці”  

Постанова КМУ від 26 вересня 2001 року № 1266 “Про обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням”

Постанова КМУ від 17 липня 2003 року № 1078 “Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення”

Постанова правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 27 квітня 2007 року № 24 “Про затвердження Порядку призначення, перерахування та проведення страхових виплат”

Постанова правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 23 червня 2008 року № 25 “Про затвердження Положення про комісію (уповноваженого) із соціального страхування підприємства, установи, організації”

Постанова правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 25 лютого 2009 року № 12 “Про затвердження Порядку отримання застрахованими особами і членами їх сімей санаторно-курортного лікування, що сплачується за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності”

Постанова правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 22 грудня 2010 року № 26 “Про затвердження Порядку фінансування страхувальників для надання застрахованим особам матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності”

Постанова КМУ від 02 лютого 2011 року № 98 “Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів”

Постанова КМУ від 13 червня 1995 року № 420 “Про затвердження Положення про гігієнічну регламентацію та державну реєстрацію небезпечних факторів“

Постанова КМУ від 30 листопада 2011 року № 1232 “Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві”

Постанова КМУ від 26 жовтня 2011 року № 1107 “Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки”

Постанова КМУ від 30 листопада 2011 року № 1232 ” Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві”

Постанова КМУ від 11 липня 2002 року № 956 “Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки”

Постанова КМУ від 26 травня 2004 року № 687 “Про затвердження Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки”

Постанова КМУ від 26 жовтня 2011 року № 1107 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки»

Постанова КМУ від 30 листопада 2011 року № 1232 ” Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві”

Постанова КМУ від 27 січня 1995 року № 59 «Про затвердження Положення про порядок надання гірничих відводів»

Постанова КМУ від 27 січня 1995 року № 58 «Про затвердження Положення про порядок списання корисних копалин з обліку гірничодобувного підприємства»

Постанова КМУ від 12 грудня 1994 року № 827 «Про затвердження Переліку корисних копалин загальнодержавного і місцевого значення»

Постанова КМУ від 22 грудня 1994 року №865 «Положення про порядок проведення державної експертизи та оцінки запасів»

Постанова КМУ від 21 лютого 1995 року № 134 «Про затвердження Положення про порядок здійснення державного гірничого нагляду»

Постанова КМУ від 28 квітня 2008 року № 413 «Про затвердження Критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері промислової безпеки та охорони праці і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)»

Постанова КМУ від 1 червня 2011 року № 573 «Про затвердження переліку органів державного ринкового нагляду та сфер їх відповідальності»

Постанова КМУ від 31 серпня 2011 року №921 «Деякі питання відшкодування суб’єктом господарювання вартості відібраних зразків нехарчової продукції та проведення їх експертизи (випробування)»

Постанова КМУ від 5 жовтня 2011 року № 1017 «Про затвердження Порядку здійснення контролю стану виконання рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів»

Постанова КМУ від 31 жовтня 2007 року № 1280 «Про затвердження Порядку відбору зразків продукції для визначення її якісних показників та форми акта відбору зразків продукції»

Постанова КМУ від 26 грудня 2011 року № 1397 «Про затвердження Порядку функціонування національної інформаційної системи державного ринкового нагляду, внесення до неї відомостей і подання повідомлень»

Постанова КМУ від 26 грудня 2011 року № 1398 «Про затвердження Порядку функціонування системи оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик, та подання повідомлень для внесення до неї»

Постанова КМУ від 26 грудня 2011 року № 1400 «Деякі питання захисту права споживачів (користувачів) щодо безпечності нехарчової продукції»

Постанова КМУ від 26 грудня 2011 року № 1401 «Про затвердження Порядку подання повідомлення про продукцію, яка не відповідає загальній вимозі щодо безпечності продукції, органам державного ринкового нагляду»

Постанова КМУ від 26 грудня 2011 року № 1404 «Про затвердженні ступенів ризику видів нехарчової продукції та критерії, за якими визначається належність нехарчової продукції до відповідних ступенів ризику»

Постанова КМУ від 26 грудня 2011 року № 1406 «Про затвердження Порядку реалізації та знищення використаних під час проведення експертизи (випробування) зразків нехарчової продукції, що були відібрані в межах здійснення державного ринкового нагляду»

Постанова КМУ від 26 грудня 2011 року № 1407 «Про затвердження Методики вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів»

Постанова КМУ від 26 грудня 2011 року № 1410 «Про затвердження Порядку розроблення та перегляду секторальних планів ринкового нагляду, моніторингу та звітування про їх виконання»

Постанова КМУ від 11 січня 2011 року № 35 «Про затвердження Технічного регламенту  безпеки обладнання, що працює під тиском»

Постанова КМУ від 22 квітня 2009 року № 465 «Про затвердження Технічного регламенту ліфтів»

Постанова КМУ від 27 серпня 2008 року № 761 «Про затвердження Технічного регламенту засобів індивідуального захисту»

Постанова КМУ від 14 жовтня 2009 року № 1076 «Про затвердження Технічного регламенту канатних доріг для перевезення пасажирів»

Постанова КМУ від 25 листопада 2009 року № 1262 «Про затвердження Технічного регламенту знаків безпеки і захисту здоров’я працівників»

Постанова КМУ від 25 березня 2009 року № 268 «Про затвердження Технічного регламенту безпеки простих посудин високого тиску»


Накази міністерств та інших відомств

Наказ Державної служби України з питань праці від 22.06.2017 № 76 “Про затвердження Порядку повідомної реєстрації інспекційних відвідувань та рішень інспектора праці про відвідування роботодавця“

Наказ Міністерства соціальної політики України від 2 липня 2012 року № 390 “Про затвердження Порядку проведення перевірок посадовими особами Державної інспекції України з питань праці та її територіальних органів”

Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України від 11 серпня 2011 року № 826 “Про затвердження Положення про організацію та здійснення державного нагляду (контролю) у сфері промислової безпеки та охорони праці в системі Держгірпромнагляду України та уніфікованої форми Акта перевірки суб’єкта господарювання (виробничого об’єкта)”

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів від 3 березня 2003 року № 34/м “Про затвердження Положення про порядок організації та виконання дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення

Наказ Міністерства економічного розвитку та торгівлі України від 11 червня 2012 року  № 690 “Про затвердження типових форм документів у сфері державного ринкового нагляду

Наказ Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення від 29.07.1993 року № 58 “Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників”

Відділ нагляду на виробництві і на об’єктах підвищеної небезпеки  icon-file-text 

Відділ нагляду у будівництві, відділ нагляду за об’єктами котлонагляду та підйомними спорудами, відділ нагляду на транспорті та зв’язку icon-file-text 

Відділ нагляду в машинобудуванні та енергетиці  icon-file-text 

Відділ нагляду в АПК та СКС  icon-file-text 

Відділ гірничого нагляду icon-file-text