Нормативна база


Закони України

Кодекс законів про працю України

Кодекс України «Про надра»

Закон України “Про охорону праці

Закон України “Про зайнятість населення”

Закон України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”

Закон України “Про індексацію грошових доходів населення”

Закон України “Про колективні договори і угоди”

Закон України “Про оплату праці”

Закон України “Про відпустки”

Закон України “Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплат”

Закон України “Про управління об’єктами державної власності”

Закон України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”

Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”

Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”

Закон України “Про пестициди і агрохімікати”

Закон України “Про об’єкти підвищеної небезпеки”

Закон України “Про трубопровідний транспорт”

Закон України “Про правовий режим земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів”

Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Кодексу цивільного захисту України”

Гірничий закон України  

Закон України «Про нафту і газ»

Закон України  «Про загальну безпечність нехарчової продукції»

Закон України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції»

Закон України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності»

Закон України «Про стандартизацію»


Постанови Кабінету Міністрів України

Постанова КМУ від 20.05.2020 № 383 “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства у сферах охорони праці, промислової безпеки, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, праці, зайнятості населення, зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю, здійснення державного гірничого нагляду Державною службою з питань праці”

Постанова КМУ від 21 жовтня 2015 р. № 835 “Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних”

Постанова КМУ від 26 грудня 2011 року № 1410 «Про затвердження Порядку розроблення та перегляду секторальних планів ринкового нагляду, моніторингу та звітування про їх виконання»

Постанова КМУ від 11 січня 2011 року № 35 «Про затвердження Технічного регламенту  безпеки обладнання, що працює під тиском»

Постанова КМУ від 22 квітня 2009 року № 465 «Про затвердження Технічного регламенту ліфтів»

Постанова КМУ від 27 серпня 2008 року № 761 «Про затвердження Технічного регламенту засобів індивідуального захисту»

Постанова КМУ від 14 жовтня 2009 року № 1076 «Про затвердження Технічного регламенту канатних доріг для перевезення пасажирів»

Постанова КМУ від 25 листопада 2009 року № 1262 «Про затвердження Технічного регламенту знаків безпеки і захисту здоров’я працівників»

Постанова КМУ від 25 березня 2009 року № 268 «Про затвердження Технічного регламенту безпеки простих посудин високого тиску»


Накази міністерств та інших відомств Державної служби України

 

Накази Державної служби України з питань праці

Наказ Державної служби України з питань праці від 13.09. 2021 № 140 “Про затвердження Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці”

Наказ Державної служби України з питань праці від 31.08.2021 № 131 “Про внесення змін до Плану діяльності Держпраці з підготовки проектів регуляторних актів на 2021 рік”

Наказ Державної служби України з питань праці від 16.08.2021 №123 “Про здійснення нагляду”

Наказ Державної служби України з питань праці від 21.07.2021 № 106 «Про затвердження переліку електронних адрес у Державній службі України з питань праці та її територіальних органів»

Наказ Державної служби України з питань праці від 25.06.2021 № 92 «Про затвердження Плану роботи колегії Державної служби України з питань праці на ІI півріччя 2021 року»

Наказ Державної служби України з питань праці від 25.06.2021 № 91 «Про затвердження рішення колегії Держпраці від 18.06.2021 «Про стан організації та здійснення державного ринкового нагляду територіальними органами Держпраці»

Наказ Державної служби України з питань праці від 25.06.2021 № 90 «Про затвердження рішення колегії Держпраці від 18.06.2021 «Про стан виробничого травматизму, професійних захворювань  та  заходів, що вживаються територіальними органами Держпраці  щодо зниження їх рівня»

Наказ Державної служби України з питань праці від 25.06.2021 № 89 «Про затвердження рішення колегії Держпраці від 18.06.2021 «Про стан виконання та шляхи  реалізації  повноважень  Держпраці щодо зменшення рівня незадекларованої праці та заборгованості з заробітної плати»

Наказ Державної служби України з питань праці від 01.06.2021 № 79 «Про склад колегії Держпраці»

Наказ Державної служби України з питань праці від 22.04.2021 № 68 “Про затвердження Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці”

Наказ Державної служби України з питань праці від 05.03.2021 № 45 “Про затвердження Інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію в Державній службі України з питань праці та її територіальних органах”

Наказ Державної служби України з питань праці від 05.03.2021 № 46  “Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію в Державній службі України з питань праці та її територіальних органах”

Наказ Державної служби України з питань праці від 19.03.2021  № 50 “Про внесення зміни до Плану діяльності Держпраці з підготовки проектів регуляторних актів на 2021 рік”

Наказ Державної служби України з питань праці від 23.12.2020 № 167 “Про затвердження Орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2021 рік”

Наказ Державної служби України з питань праці від 22.12.2020 № 165 “Про затвердження Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці” 

Наказ Державної служби України з питань праці від 10.12.2020 № 160 “Про затвердження Положення про Громадську раду при Державній службі України з питань праці”

Наказ Державної служби України з питань праці від 20.10.2020 № 561-к “Про звільнення радників Голови Держпраці”

Наказ Державної служби України з питань праці від 30.10.2020 № 141 “Про затвердження Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці”  

Наказ Державної служби України з питань праці від 07.10.2020 № 128  “Про внесення змін до наказу Держпраці від 21.08.2017 № 103 (зі змінами)”

Наказ Державної служби України з питань праці від 04.09.2020 № 105 “Про затвердження складу Громадської ради при Державній службі України з питань праці”

Наказ Державної служби України з питань праці від 31.08.2020 № 100 “Про внесення зміни до Плану діяльності Держпраці з підготовки проектів регуляторних актів на 2020 рік”

Наказ Державної служби України з питань праці від 28.08.2020 № 98 “Про затвердження Порядку обробки повідомлень про корупцію, що надходять до Державної служби України з питань праці”

Наказ Державної служби України з питань праці від 05.08.2020 № 88 “Про виключення лабораторій, атестованих на право проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу, з інформаційного переліку”

Наказ Державної служби України з питань праці від 22.06.2017 № 76 “Про затвердження Порядку повідомної реєстрації інспекційних відвідувань та рішень інспектора праці про відвідування роботодавця“

 

НАКАЗИ ГУ Держпраці у Київській області 2022 рік

Про склад комісії з перевірки знань та організацію роботи комісії

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства соціальної політики України від 2 липня 2012 року № 390 “Про затвердження Порядку проведення перевірок посадовими особами Державної інспекції України з питань праці та її територіальних органів”

 

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів від 3 березня 2003 року № 34/м “Про затвердження Положення про порядок організації та виконання дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення

Наказ Міністерства економічного розвитку та торгівлі України від 11 червня 2012 року  № 690 “Про затвердження типових форм документів у сфері державного ринкового нагляду

Наказ Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення від 29.07.1993 року № 58 “Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників”

Відділ нагляду на виробництві і на об’єктах підвищеної небезпеки  icon-file-text 

Відділ нагляду у будівництві, відділ нагляду за об’єктами котлонагляду та підйомними спорудами, відділ нагляду на транспорті та зв’язку icon-file-text 

Відділ нагляду в машинобудуванні та енергетиці  icon-file-text 

Відділ нагляду в АПК та СКС  icon-file-text 

Відділ гірничого нагляду icon-file-text 


Уніфіковані форми актів, що складаються за результатами проведення заходів державного нагляду (контролю)