Інформація для надрокористувачів

Інформаційна картка адміністративної послуги з визначення порядку та строків розгляду проектів гірничих відводів


Надрокористувачам

 

Відповідно до статей 51,53 Кодексу України про надра та статей 19, 24 Гірничого закону України користувач надр зобов’язаний забезпечити дотримання вимог технічних проектів розробки родовищ корисних копалин, планів розвитку гірничих робіт, відбору та витрат питних вод.

В межах реалізації державної політики у сфері охорони праці (в частині безпечного ведення робіт) та користування надрами (в частині здійснення державного гірничого нагляду) під час розробки родовищ корисних копалин, погодження планів розвитку гірничих робіт щодо їх безпечного ведення, а також планів відбору та втрат підземних вод на підприємствах міста Києва та Київської області, що видобувають тверді та рідкі корисні копалини, будуть проводиться згідно графіку, сформованого після розгляду наданих матеріалів.

Відповідно до п.16 Положення про Головне управління Держпраці у Київській області від 22.06.2017 року №75, розгляд матеріалів буде проводитись у відповідності з чинним законодавством з охорони праці, промислової безпеки, а також ведення робіт, пов’язаних з геологічним вивченням надр, їх використанням в частині державного гірничого нагляду.

Матеріали для розгляду необхідно подати в листопаді-грудні поточного року. Для уточнення часу проведення погодження матеріалів необхідно завчасно звернутись до відділу гірничого нагляду Головного управління Держпраці у Київській області: за адресою вул.Вавілових, 10, м.Київ, 04060 або за телефоном 044-481-50-81, Email: 4815057@i.ua

Інформація щодо збирання, накопичення, обліку, зберігання та аналітичної обробки результатів геологічних, геофізичних, гідрогеологічних та інженерно-геологічних досліджень надр, моніторингу геологічного середовища і мінерально-сировинної бази публікується за посиланням – http://geoinf.kiev.ua/


Рекомендації до розляду Плану відбору підземних вод

 

Рекомендації до розгляду Плану відбору підземних вод

 1. Протокол №__ розгляду Плану відбору та витрат питних підземних вод з свердловин №__ на 2018 рік (з наявними вільними рядками для зауваження. Протокол не підшивається).

 2. Титульний лист.

 3. Коротка пояснювальна записка:

  1.  Розрахунок водоспоживання та водовідведення та процент втрат за рік:

   • Довідка про обсяг видобутку артезіанської води за 2017 рік;

   • Довідка про обсяг запланованих обємів видобутку артезіанської води на 2018 рік.

  2. Протоколи мікробіологічного дослідження води;

  3. Протоколи хімічного дослідження води;

  4. Календарний план робіт на заміри рівня води в свердловинах №__;

 1. Таблиця по свердловинах/щомісяця/в цілому/об’єм води за рік Додаток_1.

Супроводжувальні документи:

 1. Спеціальний дозвіл на користування надрами (з угодою про умови користування надрами з додатками – програмою робіт та ін.).
 2. Дозвіл на спецводокористування.
 3. Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме на експлуатацію свердловин під час розробки родовищ корисних копалин (з копією експертного центру).
 4. Довідка з державного реєстру (ЄДРПОУ).
 5. Статут підприємства (витяг про вид діяльності пов’язаний з експлуатацією свердловин).
 6. Наказ про призначення відповідального (фахівця з виконання обов’язків надрокористувача) при експлуатації свердловин.
 7. Протокол затвердження запасів корисних копалин ДКЗ (при наявності).
 8. Проект зон санітарної охорони (ЗСО).
 9. Графік ППР підприємства.
 10. Проект (технологічна схема) розробки родовища або дослідно-промислової розробки (для ознайомлення).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Матеріали повинні бути підшиті або скріплені, в 2 екземплярах.


Рекомендації до розляду Плану розвитку гірничих робіт

Рекомендації до розгляду Плану розвитку гірничих робіт

 1. Протокол № __ спільного розгляду Плану розвитку гірничих робіт по ______ на 2018 рік (з наявними вільними рядками для зауваження. Протокол не підшивається).

 2. Титульний лист.

 3. Пояснювальна записка.

 4. Статут підприємства.

 5. Довідка про внесення до єдиного державного реєстру (ЄДРПОУ).

 6. Спеціальний дозвіл на користування надрами.

 7. Акт гірничого відводу.

 8. Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

 9. Проект розробки родовища корисних копалин, затверджений та погоджений в установленому порядку.

 10. Гірничо-графічна документація.

Матеріали повинні бути підшиті або скріплені, в 2 екземплярах.