Гігієна праці

Графік роботи

Відділ з питань гігієни праці Управління з питань праці

Головного управління Держпраці у Київській області

Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця
8.00 – 17.00 8.00 – 17.00 8.00 – 17.00 8.00 – 17.00 8.00 – 15.45

Обідня перерва з 12.00 до 12.45, вихідні дні: субота, неділя

Консультації

з питань періодичних (попередніх) медичних оглядів та інших питань з гігієни праці можна отримати у Понеділок, Вівторок та Четвер у Відділі з питань гігієни праці Управління з питань праці каб. 101, 215 за адресою м. Київ, вул. Вавілових, 10, або електронною поштою: vgpko@ukr.net


Дії адміністрації медичної установи

при виявленні COVID-19 у співробітника

У випадку лабораторно підтвердженого інфікування медичного або іншого працівника медичного установи на Covid-19, відповідно до п.6 Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затвердженого постановою КМУ від 17.04.2019р. №337 (далі – Порядок) заклад охорони здоров’я зобов’язаний невідкладно передати з використанням засобів зв’язку (факс, телефонограма, електронна пошта) та протягом доби на паперовому носії екстрене повідомлення про звернення потерпілого з посиланням на нещасний випадок та/або гостре професійне захворювання (отруєння) на виробництві (у разі можливості з висновком про ступінь тяжкості травм) за формою згідно з додатком 1:

 • підприємству (установі, організації), де працює потерпілий або на якому він виконував роботу;

 • територіальному органові Держпраці за місцем настання нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння);

 • робочому органові виконавчої дирекції Фонду соціального страхування за місцем настання нещасного випадку (далі – робочий орган Фонду).

Дотримуючись вимог п.8 Порядку у разі отримання інформації про нещасний випадок та/або гостре професійне захворювання (отруєння) від безпосереднього керівника робіт, повідомлення від закладу охорони здоров’я, заяви потерпілого, членів його сім’ї чи уповноваженої ним особи тощо роботодавець зобов’язаний протягом двох годин повідомити:

 • територіальний орган Держпраці;

 • робочий орган Фонду;

 • керівника первинної організації профспілки незалежно від членства потерпілого в профспілці (у разі наявності на підприємстві (в установі, організації) кількох профспілок – керівникові профспілки, членом якої є потерпілий), а у разі відсутності профспілки – уповноваженій найманими працівниками особі з питань охорони праці;

 • уповноважений орган чи наглядовій раді підприємства (у разі її утворення); з використанням засобів зв’язку та не пізніше наступного робочого дня надати на паперовому носії повідомлення згідно з Додатком.

Звертаємо Вашу увагу, що кожен випадок, повинен бути обов’язково пов’язаний з виконанням працівником його професійних обов’язків та прийняттям ним безпосередньої участі у ліквідації епідемії та здійсненні заходів із запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби Covid-19 спричиненої короновірусом SARSCoV-2, та/або лікуванням пацієнтів із випадками гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом SARSCoV-2 згідно наказу МОЗ України від 15.07.2020р. №1604 «Про затвердження Переліку посад медичних та інших працівників, що безпосередньо зайняті у ліквідації епідемії та здійсненні заходів із запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARSCoV-2, та лікування пацієнтів із випадками гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом SARSCoV-2»

Відповідно до Інструкції про застосування переліку професійних захворювань, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України, Академією медичних наук України, Міністерством праці та соціальної політики України від 29.12.2000р. №374/68/338, визначено, що діагноз гострого професійного захворювання (інтоксикації), що виникає на виробництві, встановлюється після обов’язкової консультації з профпатологом та лікарем з гігієни праці (п. 13 Порядку).

При гострих професійних захворюваннях інфекційного походження діагноз установлюється лікарем-інфекціоністом та профпатологом з урахуванням епідрозслідування.

Чи про всі випадки захворювань на COVID-19 персоналу

закладу охорони здоров’я необхідно повідомляти

Головне управління Держпраці у Київській області

Відповідно до вимог постанови КМУ від 13.05.2020р. №394 «Про внесення зміни до переліку професійних захворювань» та наказу МОЗ України від 15.07.2020р. №1604 «Про затвердження Переліку посад медичних та інших працівників, що безпосередньо зайняті у ліквідації епідемії та здійсненні заходів із запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARSCoV-2, та лікування пацієнтів із випадками гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом SARSCoV-2» до Головного управління Держпраці у Київській області необхідно подавати повідомлення, у випадку, якщо медичний чи інший працівник безпосередньо зайнятий у ліквідації епідемії та здійсненні заходів із запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 (відповідно до своїх посадових обов’язків або за окремим дорученням керівника) та мав контакт з підтвердженим випадком COVID-19 або з інфікованим біологічним матеріалом.

Подовження термінів розслідування

Відповідно до п.30 Порядку розслідування нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння) проводиться комісією підприємства (установи, організації) протягом п’яти робочих днів з дня утворення комісії.

У разі виникнення потреби у подовженні розслідування, роботодавцю необхідно підготувати відповідний лист-клопотання до Головного управління Держпраці у Київській області з чітким та конкретним обґрунтуванням причин подовження. Подовження розслідувань можливе виключно за наявності письмового погодження територіального органу Держпраці.


Радіологічний контроль

Здійснення покладених на Держпраці постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 №96 «Про затвердження Положення про Державну службу України з питань праці», функцій та повноважень з реалізації державної політики у сфері гігієни праці та функції із здійснення дозиметричного контролю робочих місць і доз опромінення працівників визначено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11.02.2016 №88-р.

Також, листом від 15.03.2016р. №3732/0/14-16/13 Міністерство соціальної політики України зазначило, що до приведення нормативно-правових актів з питань гігієни праці у відповідність до чинного законодавства посадові особи Держпраці, при здійсненні державного нагляду (контролю) у цій сфері, мають керуватися чинними Законами України та нормативно – правовими актами з гігієни праці.

Дозиметричний контроль при використанні радіоактивних речовини та пристроїв, що створюють іонізуюче випромінювання, зокрема закриті та відкриті джерела іонізуючого випромінювання (ДІВ), є обов’язковим. До ДІВ відносяться: рентген кабінети лікувально-профілактичних закладів, технічні лабораторії науково-дослідних інститутів та промислових підприємств тощо.

Ці об’єкти, згідно діючого санітарного законодавства України, повинні обслуговуватись відповідною категорією працівників віком не менше 18 років та бути віднесені до персоналу категорії «А» або категорії «Б».

До персоналу категорії «А» відносяться особи, які постійно чи тимчасово працюють безпосередньо з ДІВ.

До категорії «Б» – особи, які безпосередньо не зайняті роботою з ДІВ, але у зв’язку з розташуванням робочих місць можуть отримувати додаткове опромінення.

Особи, які залучаються до проведення аварійних та рятувальних робіт на цей період також прирівнюються до персоналу категорії «А».

Беручи до уваги те, що обслуговуючий персонал, у рамках своєї практичної діяльності, підлягає негативному впливу потужності дози зовнішнього іонізуючого опромінення, таким працівникам обов’язково необхідно проводити індивідуальний дозиметричний контроль (ІДК). Роботодавці несуть персональну відповідальність щодо забезпечення таких осіб, індивідуальними дозиметрами та системою контролю і обліку доз опромінення даного контингенту працюючих.

Для персоналу категорії «А» ІДК є обов’язковим:

 • для всіх осіб, що відвідують зону суворого режиму на АЕС;

 • жінок дітородного віку (до 45 років);

 • всіх категорій медичного персоналу та працівників підприємств, діяльність яких пов’язана з використанням закритих і відкритих ДІВ;

 • при підвищеному опромінюванні персоналу, у випадку непередбачуваних ситуацій (аварій).

Необхідно врахувати також, що особи, які належать до категорії «А» підлягають обов’язковому періодичному (попередньому) медичному огляду згідно вимог наказу МОЗ України від 21.05.2007 №246. При погодженні таких списків у Головному управлінні Держпраці, суб’єкти господарювання зобов’язані скерувати щоквартальні результати індивідуального дозиметричного контролю.

Згідно з Положенням про Управління Держпраці в області на відділ з питань гігієни праці покладено радіологічний контроль. Під час участі у планових перевірках лікувально-профілактичних закладів спеціалістами відділу здійснюється контроль за дотриманням вимог Державних санітарних норм і правил «Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур», затверджених Наказом МОЗ України від 04.06.2007 № 294.

Разом з тим відповідно до пп. 9.3, 9.6 та 9.12 зазначеного наказу МОЗ, заклади охорони здоров’я, фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності погоджують з територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері гігієни праці та функцій із здійснення контролю робочих місць і доз опромінення працівників погоджують:

 • контрольні рівні потужності індивідуальної, річної дози рентгенівського випромінювання персоналу категорії “А”;

 • графік і обсяг радіаційного контролю при повсякденній експлуатації рентгенівського кабінету;

 • положення про службу радіаційної безпеки (посадову інструкцію особи, відповідальної за радіаційний контроль).

Вище перелічене також має відповідати вимогам постанови Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.1997 № 62 “Про введення в дію Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України (НРБУ – 97)”.

Контролюються основні завдання радіаційного контролю (РК) при проведенні медичних рентгенологічних процедур персоналом:

 • контроль потужності доз випромінювання на робочих місцях персоналу, у приміщеннях, суміжних з процедурною рентгенівського кабінету;

 • контроль випробувань засобів індивідуального захисту та захисних пристроїв апаратів на відповідність свинцевому еквіваленту;

 • контроль проведення індивідуального дозиметричного контролю персоналу категорії А та Б (періодичність його проведення 1 раз на квартал), наявність карт обліку індивідуальної дози опромінення персоналу категорії А та Б;

 • контроль проходження персоналом категорії А та Б попередніх (періодичних) медичних оглядів;

 • проведення лабораторно-інструментального контролю умов праці (мікроклімат, освітлення, шум) в приміщенні рентгенологічного відділення (кабінету, процедурної).

При виявленні порушень або недотримань вищезазначених санітарних норм і правил всі вони включаються до приписів, які вручаються посадовим особам підприємств, установ та організацій.


До уваги керівників підприємств, установ, організацій усіх форм власності!

Загальні вимоги щодо Порядку проведення попереднього та періодичних медичних оглядів працівників певних категорій

Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007р. №246, визначає механізм проведення попереднього (під час прийому на роботу) та періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічному обов’язковому медичному огляді осіб віком до 21 року.

Головним управлінням Держпраці у Київській області (далі – Головним управлінням) щорічно за заявкою та участю роботодавця (його представника), визначаються категорії працівників які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду у НАСТУПНОМУ РОЦІ до 01 ГРУДНЯ ПОТОЧНОГО РОКУ, складається Акт визначення категорій працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичним оглядам за формою (зразок додається). На підставі Акта визначення категорій працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичним оглядам, роботодавець складає ПРОТЯГОМ МІСЯЦЯ у 4-ох примірниках поіменні списки працівників, які підлягають періодичним медичним оглядам за формою (зразок додається). Один примірник списку залишається на підприємстві (у відповідальної за організацію медогляду посадової особи), другий – надсилається до ЛПЗ, третій – до територіального Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України, четвертий – до Головного управління.

Погодження цих документів у електронному вигляді НЕ МОЖЛИВО, так як оригінали документів необхідно надати до Головного управління Держпраці у Київській області за адресою: м.Київ, вул. Вавілових, 10.

ЗРАЗОК Заяви

ЗРАЗОК Акта визначення категорій

ЗРАЗОК Списку працівників для проходження медичного огляду 


Керівникам підприємств, установ, організацій усіх форм власності, лікувально-профілактичнихзакладів, які проводять медичні огляди!

Головне управління Держпраці у Київській області (далі – Головне управління) НАГОЛОШУЄ, що згідно п. 2.17 наказу Міністерства охорони здоров’я України від 21.07.2007р. № 246 “Про затвердження порядку проведення медичних оглядів певних категорій”: За результатами періодичних медичних оглядів (ПРОТЯГОМ МІСЯЦЯ ПІСЛЯ ЇХ ЗАКІНЧЕННЯ) Комісія оформлює Заключний акт за встановленою формою, який складається у шести примірниках.

Після погодження Заключних актів (Головою лікарської комісії, роботодавцем, представником профспілкової організації, представником Головного управління): один примірник залишається в ЛПЗ, що проводив медогляд, інші надаються роботодавцю, представнику профспілкової організації або уповноваженій працівниками особі, профпатологу, виконавчій дирекції Фонду соціального страхування, Головному управлінню.

До уваги комісії ЛПЗ з проведення медичних оглядів щодо оформлення Заключних актів та Оперативних інформацій за результатами медичних оглядів, згідно наказу МОЗ №246

Зразок Заключного акту за результатами періодичного медичного огляду працівників


До уваги керівників підприємств, установ, організацій усіх форм власності!

Головне управління Держпраці у Київській області (далі – Головне управління) НАГАДУЄ, що до 01.12.2020 року потрібно скласти і погодити Акт визначення категорій які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду у наступному 2021 році.

Процедура проведення медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких де є потреба у професійному доборі та осіб віком до 21 року визначено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007р. №246 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій», (далі – Порядку).

Представники роботодавців у вищезазначений термін повинні надати до Головного управління заяву щодо визначення категорій працівників, які підлягають медичному огляду в 2020 році.

До заяви додається:

– штатний розпис або витяг з штатного розпису (з печаткою та підписом керівника);

– дані лабораторних досліджень умов праці з визначенням шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу на конкретних робочих місцях працівників відповідно до гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості і напруженості трудового процесу.

Звертаємо вашу увагу, що з метою визначення категорій працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду Роботодавець згідно п. 3.1. Порядку надає у Відділ з питань гігієни праці Головного управління результати лабораторних досліджень умов праці з визначенням шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу на конкретних робочих місцях працівників, для подальшої підготовки Акту визначення контингенту працівників.


Головне управління Держпраці у Київській області (далі – Головне управління) нагадує щодо необхідності проведення оздоровчих заходів за результатами проведених періодичних медичних оглядів працівників

Згідно вимог наказу Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007р.№246 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій», (далі – Порядку), за результатами періодичних медичних оглядів (протягом місяця після їх закінчення) Комісія оформлює Заключний акт за встановленою формою, який складається у шести примірниках. Після погодження їх (головою лікарської комісії, роботодавцем, представником профспілкової організації, представником Головного управлінням) один примірник залишається в ЛПЗ, що проводив медогляд, інші надаються роботодавцю, представнику профспілкової організації або уповноваженій працівниками особі, профпатологу, виконавчій дирекції Фонду соціального страхування, Головного правління.

Роботодавець забезпечує проведення відповідних оздоровчих заходів Заключного акта у повному обсязі та усуває причини, що призводять до професійних захворювань (отруєнь).

Для погодження Заключного акту за результатами періодичного медичного огляду працівників роботодавець в обов’язкому порядку повинен представити до Головного управління інформацію щодо проведених оздоровчих заходів, які були визначені у попередньому заключному акті у повному обсязі.


Питання психофізіологічної експертизи

З метою збереження здоров’я працюючого населення, попередження зростання показників травматизму та нещасних випадків ст. 5 Закону України «Про охорону праці» встановлено, що до виконання робіт підвищеної небезпеки та тих, що потребують професійного добору, допускаються особи за наявності висновку психофізіологічної експертизи.

На виконання цього закону Міністерство охорони здоров’я України та Державний комітет України по нагляду за охороною праці спільним наказом від 23.09.1994 р. №263/121, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25.01.1995 р. №18/554 (із змінами і доповненнями, внесеними спільним наказом МОЗ України і Держнаглядохоронпраці від 06.06.1995 р. №102/85) затверджено Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі.

Державний комітет України по нагляду за охороною праці наказом від 26.01.2005 р. №15, зареєстровано Міністерстві юстиції України 15.02.2005 р. за №231/10511, затвердив Перелік робіт з підвищеною небезпекою.

У додатку 2 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 р. №1107, (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 р. №48) визначено Перелік видів робіт підвищеної небезпеки.

Відповідно до пункту 1.3 Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій (далі – Порядок), затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 р. №246, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23.07.2007 р. за №846/14 113 (із змінами), обов’язкові попередній (під час прийняття на роботу) і періодичні (протягом трудової діяльності) медичні огляди проводяться для працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, та щорічно для осіб віком до 21 року.

Згідно з пунктом 2.13 Порядку працівники, зайняті на роботах, що потребують професійного добору, повинні надати комісії з проведення медичних оглядів, висновок психофізіологічної експертизи.

Пункт 3.2 зазначеного Порядку зобов’язує роботодавців допускати до виконання робіт підвищеної небезпеки та тих, що потребують професійного добору, осіб за наявності висновку психофізіологічної експертизи.

Відповідно пункту 4.3 Порядку Головним управлінням Держпраці здійснюється контроль за своєчасністю та повнотою проведення медичних оглядів та, в межах повноважень, вирішується питання про притягнення до адміністративно відповідальності роботодавців і керівників лікувально-профілактичних закладів згідно з вимогами чинного законодавства.

Метою проведення психофізіологічної експертизи є оцінка психофізіологічних можливостей працівника відносно ефективного виконання конкретного виду діяльності та психологічної придатності для виконання робіт підвищеної небезпеки. За результатами психофізіологічної експертизи працівнику видається висновок для допуску працівника до виконання конкретного виду робіт підвищеної небезпеки.

Зважаючи на вимоги статті 5 Закону України «Про охорону праці», та відповідно до нормативно-правових актів, наведених вище, роботодавець зобов’язаний забезпечити організацію проведення попереднього (періодичних) медичних оглядів працівників, проведення психофізіологічної експертизи та допускати працівників до виконання робіт підвищеної небезпеки та тих, що потребують професійного добору, тільки за наявності висновку психофізіологічної експертизи.

На сьогоднішній день, у системі Держпраці, питанням проведення психофізіологічної експертизи займається :

ДП «Головний навчально – методичний центр Держпраці»,

адреса – 04060, м.Київ, вул. Вавілових, будинок 10-А, тел. (044)453-97-40

 


Інформаційний перелік лабораторій, атестованих на проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу