Гігієна праці

Графік роботи

Відділ з питань гігієни праці Управління з питань праці

Головного управління Держпраці у Київській області

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

9.00 – 18.00

9.00 – 18.00

9.00 – 18.00

9.00 – 18.00

9.00 – 16.45

Обідня перерва з 13.00 до 13.45, вихідні дні: субота, неділя

Консультації

з питань періодичних (попередніх) медичних оглядів та інших питань з гігієни праці можна отримати у Понеділок, Вівторок та Четвер у Відділі з питань гігієни праці Управління з питань праці каб. 101, 215 за адресою м. Київ, вул. Вавілових, 10, або електронною поштою: vgpko@ukr.net


До уваги керівників підприємств, установ, організацій усіх форм власності!

Загальні вимоги щодо Порядку проведення попереднього та періодичних медичних оглядів працівників певних категорій

Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007р. №246, визначає механізм проведення попереднього (під час прийому на роботу) та періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічному обов’язковому медичному огляді осіб віком до 21 року.

Головним управлінням Держпраці у Київській області (далі – Головним управлінням) щорічно за заявкою та участю роботодавця (його представника), визначаються категорії працівників які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду у НАСТУПНОМУ РОЦІ до 01 ГРУДНЯ ПОТОЧНОГО РОКУ, складається Акт визначення категорій працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичним оглядам за формою (зразок додається). На підставі Акта визначення категорій працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичним оглядам, роботодавець складає ПРОТЯГОМ МІСЯЦЯ у 4-ох примірниках поіменні списки працівників, які підлягають періодичним медичним оглядам за формою (зразок додається). Один примірник списку залишається на підприємстві (у відповідальної за організацію медогляду посадової особи), другий – надсилається до ЛПЗ, третій – до територіального Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України, четвертий – до Головного управління.

Погодження цих документів у електронному вигляді НЕ МОЖЛИВО, так як оригінали документів необхідно надати до Головного управління Держпраці у Київській області за адресою: м.Київ, вул. Вавілових, 10.

ЗРАЗОК Заяви

ЗРАЗОК Акта визначення категорій

ЗРАЗОК Списку працівників для проходження медичного огляду 


Керівникам підприємств, установ, організацій усіх форм власності, лікувально-профілактичнихзакладів, які проводять медичні огляди!

Головне управління Держпраці у Київській області (далі – Головне управління) НАГОЛОШУЄ, що згідно п. 2.17 наказу Міністерства охорони здоров’я України від 21.07.2007р. № 246 “Про затвердження порядку проведення медичних оглядів певних категорій”: За результатами періодичних медичних оглядів (ПРОТЯГОМ МІСЯЦЯ ПІСЛЯ ЇХ ЗАКІНЧЕННЯ) Комісія оформлює Заключний акт за встановленою формою, який складається у шести примірниках.

Після погодження Заключних актів (Головою лікарської комісії, роботодавцем, представником профспілкової організації, представником Головного управління): один примірник залишається в ЛПЗ, що проводив медогляд, інші надаються роботодавцю, представнику профспілкової організації або уповноваженій працівниками особі, профпатологу, виконавчій дирекції Фонду соціального страхування, Головному управлінню.

До уваги комісії ЛПЗ з проведення медичних оглядів щодо оформлення Заключних актів та Оперативних інформацій за результатами медичних оглядів, згідно наказу МОЗ №246

Зразок Заключного акту за результатами періодичного медичного огляду працівників


До уваги керівників підприємств, установ, організацій усіх форм власності!

Головне управління Держпраці у Київській області (далі – Головне управління) НАГАДУЄ, що до 01.12.2020 року потрібно скласти і погодити Акт визначення категорій які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду у наступному 2021 році.

Процедура проведення медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких де є потреба у професійному доборі та осіб віком до 21 року визначено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007р. №246 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій», (далі – Порядку).

Представники роботодавців у вищезазначений термін повинні надати до Головного управління заяву щодо визначення категорій працівників, які підлягають медичному огляду в 2020 році.

До заяви додається:

штатний розпис або витяг з штатного розпису (з печаткою та підписом керівника);

– дані лабораторних досліджень умов праці з визначенням шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу на конкретних робочих місцях працівників відповідно до гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості і напруженості трудового процесу.

Звертаємо вашу увагу, що з метою визначення категорій працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду Роботодавець згідно п. 3.1. Порядку надає у Відділ з питань гігієни праці Головного управління результати лабораторних досліджень умов праці з визначенням шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу на конкретних робочих місцях працівників, для подальшої підготовки Акту визначення контингенту працівників.


Головне управління Держпраці у Київській області (далі – Головне управління) нагадує щодо необхідності проведення оздоровчих заходів за результатами проведених періодичних медичних оглядів працівників

Згідно вимог наказу Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007р.№246 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій», (далі – Порядку), за результатами періодичних медичних оглядів (протягом місяця після їх закінчення) Комісія оформлює Заключний акт за встановленою формою, який складається у шести примірниках. Після погодження їх (головою лікарської комісії, роботодавцем, представником профспілкової організації, представником Головного управлінням) один примірник залишається в ЛПЗ, що проводив медогляд, інші надаються роботодавцю, представнику профспілкової організації або уповноваженій працівниками особі, профпатологу, виконавчій дирекції Фонду соціального страхування, Головного правління.

Роботодавець забезпечує проведення відповідних оздоровчих заходів Заключного акта у повному обсязі та усуває причини, що призводять до професійних захворювань (отруєнь).

Для погодження Заключного акту за результатами періодичного медичного огляду працівників роботодавець в обов’язкому порядку повинен представити до Головного управління інформацію щодо проведених оздоровчих заходів, які були визначені у попередньому заключному акті у повному обсязі.


Питання психофізіологічної експертизи

З метою збереження здоров’я працюючого населення, попередження зростання показників травматизму та нещасних випадків ст. 5 Закону України «Про охорону праці» встановлено, що до виконання робіт підвищеної небезпеки та тих, що потребують професійного добору, допускаються особи за наявності висновку психофізіологічної експертизи.

На виконання цього закону Міністерство охорони здоров’я України та Державний комітет України по нагляду за охороною праці спільним наказом від 23.09.1994 р. №263/121, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25.01.1995 р. №18/554 (із змінами і доповненнями, внесеними спільним наказом МОЗ України і Держнаглядохоронпраці від 06.06.1995 р. №102/85) затверджено Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі.

Державний комітет України по нагляду за охороною праці наказом від 26.01.2005 р. №15, зареєстровано Міністерстві юстиції України 15.02.2005 р. за №231/10511, затвердив Перелік робіт з підвищеною небезпекою.

У додатку 2 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 р. №1107, (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 р. №48) визначено Перелік видів робіт підвищеної небезпеки.

Відповідно до пункту 1.3 Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій (далі – Порядок), затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 р. №246, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23.07.2007 р. за №846/14 113 (із змінами), обов’язкові попередній (під час прийняття на роботу) і періодичні (протягом трудової діяльності) медичні огляди проводяться для працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, та щорічно для осіб віком до 21 року.

Згідно з пунктом 2.13 Порядку працівники, зайняті на роботах, що потребують професійного добору, повинні надати комісії з проведення медичних оглядів, висновок психофізіологічної експертизи.

Пункт 3.2 зазначеного Порядку зобов’язує роботодавців допускати до виконання робіт підвищеної небезпеки та тих, що потребують професійного добору, осіб за наявності висновку психофізіологічної експертизи.

Відповідно пункту 4.3 Порядку Головним управлінням Держпраці здійснюється контроль за своєчасністю та повнотою проведення медичних оглядів та, в межах повноважень, вирішується питання про притягнення до адміністративно відповідальності роботодавців і керівників лікувально-профілактичних закладів згідно з вимогами чинного законодавства.

Метою проведення психофізіологічної експертизи є оцінка психофізіологічних можливостей працівника відносно ефективного виконання конкретного виду діяльності та психологічної придатності для виконання робіт підвищеної небезпеки. За результатами психофізіологічної експертизи працівнику видається висновок для допуску працівника до виконання конкретного виду робіт підвищеної небезпеки.

Зважаючи на вимоги статті 5 Закону України «Про охорону праці», та відповідно до нормативно-правових актів, наведених вище, роботодавець зобов’язаний забезпечити організацію проведення попереднього (періодичних) медичних оглядів працівників, проведення психофізіологічної експертизи та допускати працівників до виконання робіт підвищеної небезпеки та тих, що потребують професійного добору, тільки за наявності висновку психофізіологічної експертизи.

На сьогоднішній день, у системі Держпраці, питанням проведення психофізіологічної експертизи займається :

ДП «Головний навчально – методичний центр Держпраці»,

адреса – 04060, м.Київ, вул. Вавілових, будинок 10-А, тел. (044)453-97-40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Інформаційний перелік лабораторій, атестованих на проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу