Гігієна праці

ВИЗНАЧЕНО МЕХАНІЗМ АТЕСТАЦІЇ ЛАБОРАТОРІЙ НА ПРАВО ПРОВЕДЕННЯ ГІГІЄНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ФАКТОРІВ ВИРОБНИЧОГО СЕРЕДОВИЩА І ТРУДОВОГО ПРОЦЕСУ

4 вересня 2018 року у 67-ому номері Офіційного вісника України офіційно опубліковано наказ Міністерства соціальної політики та Міністерства охорони здоров’я «Про затвердження Порядку атестації лабораторій на проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу» від 29.05.2018 № 784/1012, зареєстрований в Міністерстві юстиції України за № 905/32357 від 03 серпня 2018 р.

Зазначений наказ врегульовує механізм атестації лабораторій на право проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу та гігієнічної оцінки умов праці, що в свою чергу сприятиме покращенню якості проведення атестації робочих місць за умовами праці.

Атестація лабораторії є складовою системи забезпечення контролю за якістю проведення атестації робочих місць за умовами праці та здійснюється з метою забезпечення ефективності дослідження факторів виробничого середовища і трудового процесу для атестації робочих місць за умовами праці.

Зазначеним Порядком передбачено розміщення інформації про атестовані лабораторії на офіційному веб-сайті Держпраці з коригуванням у разі порушень лабораторіями вимог Порядку.

Враховуючи зазначене, при організації проведення атестації робочих місць за умовами праці враховуйте наявність атестації лабораторії у інформаційному переліку.

Представникам лабораторій

Прийом та реєстрація документів для визнання лабораторії атестованою здійснюється відділом з питань гігієни праці Головного управління Держпраці у Київській області та передбачає наступні етапи:

1. Приймання документів та їх реєстрація в журналі обліку заяв.

2. Перевірка документів на комплектність:
– заява про визнання лабораторії, атестованою на проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу (додаток 1 Порядку);
– перелік факторів виробничого середовища та трудового процесу, які будуть досліджуватися лабораторією (додаток 2 Порядку);
– відомості про засоби вимірювальної техніки для виконання досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу (додаток 3 Порядку);
– відомості про придбання лабораторією реактивів для дослідження відповідних факторів виробничого середовища і трудового процесу;
– відомості про кадрове забезпечення лабораторії (додаток 4 Порядку);
– копії документів, що підтверджують право власності або користування приміщеннями, в яких розміщується лабораторія.

У разі, якщо лабораторія акредитована Національним агентством з акредитації України на відповідність вимогам ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій», приймається лише заява та копія атестата про акредитацію.