Складаємо графік відпусток на 2020 рік

02 січня 2020

У відділі з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів управління праці Головного управління Держпраці у Київській області нагадують, що право на відпочинок усім працівникам гарантують ст. 45 Конституції, Кодекс законів про працю, Закон України «Про відпустки» та інші нормативно-правові акти.
Так, згідно зі ст. 2 Закону про відпустки право на відпустки мають громадяни України, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи.
Іноземні громадяни та особи без громадянства, які працюють в Україні, мають право на відпустки нарівні з громадянами України.
Черговість надання щорічної основної відпустки визначається графіком, який затверджується керівником підприємства за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) на кожний календарний рік не пізніше 5 січня поточного року і доводиться до відома всіх працівників під розписку (п. 20 Типових правил внутрішнього трудового розпорядку для робітників і службовців підприємств, установ, організацій, затверджених постановою Держкомпраці СРСР від 20 липня
1984 року № 213).
Графік відпусток — це локальний нормативний акт підприємства, який визначає черговість надання оплачуваних відпусток у календарному році. Форма графіка відпусток може бути довільною.
У графіку не зазначають конкретної дати виходу працівника у відпустку, а встановлюють місяці початку і закінчення відпустки. Конкретний же її період у межах, установлених графіком, роботодавець і працівник погоджують між собою.
Включайте до графіка щорічні основні відпустки поточного року, а також щорічні додаткові відпустки та додаткові відпустки працівникам, що мають дітей або повнолітню дитину — інваліда з дитинства підгрупи А I групи (ст. 19 Закону України «Про відпустки»);
щорічні відпустки і відпустки на дітей, не використані минулого року.
Під час складання графіка відпусток мають ураховуватися як інтереси виробництва, так і інтереси працівників, а також положення статті 10 Закону України «Про відпустки», якими передбачено надання щорічних відпусток за бажанням працівників певних категорій у зручний для них час, зокрема:
• особам віком до вісімнадцяти років;
• інвалідам;
• жінкам перед відпусткою у зв’язку з вагітністю та пологами або після неї;
• жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда;
• одиноким матерям (батькам), які виховують дитину без батька (матері);
• працівникам, діти яких у віці до 18 років вступають до навчальних закладів,
розташованих в іншій місцевості.
Відповідно до статті 10 Закону України «Про відпустки» конкретний період надання щорічної основної відпустки в межах, установлених графіком відпусток, узгоджується між керівником підприємства і працівником.
Кадрова служба письмово повідомляє працівників про дату початку відпустки не менш як за два тижні.
Працівників, що відпрацювали менше 6 місяців, можна включати до графіка відпусток. За загальним правилом у перший рік роботи на підприємстві право на щорічну відпустку повної тривалості виникає після того, як працівник безперервно відпрацює 6 місяців. Але до закінчення шестимісячного строку можна реалізувати право на відпустку тривалістю, розрахованою пропорційно відпрацьованому часу (ч. 5 і 6 ст. 10 Закону України «Про відпустки»).