Адміністративні послуги

03.01.2023 року Держпраці спільно з Мінекономіки запроваджено отримання дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки (далі – дозвіл) в електронному вигляді через Портал електронних сервісів Мінекономіки.

Послуги анулювання, переоформлення та продовження строку дії раніше отриманих дозволів у паперовому вигляді потребують подання оригіналу дозволу та здійснюються через ЦНАП.

Важливо! Нагадуємо, що сьогодні в електронному вигляді на Порталі електронних сервісів Мінекономіки вже доступні послуги з: • реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці; • реєстрації великотоннажних транспортних засобів та інших технологічних транспортних засобів

Інформаційні картки

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ про анулювання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ про видачі дозволу на експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ про видачу дозволу на застосування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ з видачі дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ про реєстрацію великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ про тимчасову реєстрацію великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ про перереєстрацію великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ про зняття з обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ про переоформлення дозволу на експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ з переоформлення дозволу на застосування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ з переоформлення дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ з продовження строку дії дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ з реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ з реєстрації зміни відомостей у декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА адміністративної послуги з видачі свідоцтва на придбання вибухових матеріалів промислового призначення

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА адміністративної послуги з видачі свідоцтва на зберігання (експлуатацію місця зберігання) вибухових матеріалів промислового призначення

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА адміністративної послуги з видачі гірничого відводу для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА адміністративної послуги з переоформлення гірничого відводу для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення

Технологічні картки

ТEХНОЛОГІЧНА КАРТКА адміністративної послуги про анулювання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки

ТEХНОЛОГІЧНА КАРТКА адміністративної послуги про видачу дозволу на експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки

ТEХНОЛОГІЧНА КАРТКА адміністративної послуги про видачу дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки

ТEХНОЛОГІЧНА КАРТКА адміністративної послуги про реєстрацію великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів

ТEХНОЛОГІЧНА КАРТКА адміністративної послуги про переєстрацію великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів

ТEХНОЛОГІЧНА КАРТКА адміністративної послуги про зняття з обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів

ТEХНОЛОГІЧНА КАРТКА адміністративної послуги про переоформлення дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки

ТEХНОЛОГІЧНА КАРТКА адміністративної послуги ТEХНОЛОГІЧНА КАРТКА адміністративної послуги про переоформлення дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки

ТEХНОЛОГІЧНА КАРТКА адміністративної послуги про продовження строку дії дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки

ТEХНОЛОГІЧНА КАРТКА адміністративної послуги про реєстрацію декларації відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці

ТEХНОЛОГІЧНА КАРТКА адміністративної послуги про реєстрацію зміни відомостей у декларації відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці

ТEХНОЛОГІЧНА КАРТКА адміністративної послуги з видачі свідоцтва на придбання вибухових матеріалів промислового призначення

ТEХНОЛОГІЧНА КАРТКА адміністративної послуги з видачі свідоцтва на зберігання (експлуатацію місця зберігання) вибухових матеріалів промислового призначення

ТEХНОЛОГІЧНА КАРТКА адміністративної послуги з видачі гірничого відводу для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення

ТEХНОЛОГІЧНА КАРТКА адміністративної послуги з переоформлення гірничого відводу для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення

Інформація щодо реєстрації, перереєстрації, тимчасової реєстрації, взяття на облік та зняття великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування

Реєстрація великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів: 1. Заява. 2. Засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують право володіння, користування і розпорядження технологічним транспортним засобом. 3. Декларація про відповідність, оформлена виробником або його уповноваженим представником, — для технологічних транспортних засобів, на які поширюється дія Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 р. № 62 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 9, ст. 344), та які реєструються вперше. 4. До заяви додається також акт технічного огляду за формою згідно з додатком 4. 5. У разі коли оригінал декларації про відповідність складений іноземною мовою, виробник або його уповноважений представник чи постачальник технологічного транспортного засобу в Україну повинні надати її переклад на українську мову. На перекладеній декларації зазначається: «Переклад декларації з її оригіналу.

Тимчасова реєстрація технологічних транспортних засобів: 1. Заява. 2. Засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують право володіння, користування і розпорядження технологічним транспортним засобом. 3. Декларація про відповідність, оформлена виробником або його уповноваженим представником, — для технологічних транспортних засобів, на які поширюється дія Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 р. № 62 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 9, ст. 344), та які реєструються вперше. 4. До заяви додається також акт технічного огляду за формою згідно з додатком 4. 5. У разі коли оригінал декларації про відповідність складений іноземною мовою, виробник або його уповноважений представник чи постачальник технологічного транспортного засобу в Україну повинні надати її переклад на українську мову. На перекладеній декларації зазначається: “Переклад декларації з її оригіналу.

Перереєстрація великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів: 1. Заява. 2. Свідоцтво про реєстрацію технологічного транспортного засобу. 3. Акт технічного огляду технологічного транспортного засобу

Зняття великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів з обліку: 1. Заява. 2. Свідоцтво про реєстрацію технологічного транспортного засобу. 3. Акт технічного огляду технологічного транспортного засобу або акт на списання основних засобів, заява — для фізичних осіб; 4. Акт ліквідації основних засобів. 5. У разі втрати свідоцтва про реєстрацію на технологічні транспортні засоби, які непридатні до подальшого використання та вибраковуються (списуються), власник подає до територіального органу Держпраці посвідчені в установленому порядку документи, що підтверджують факт їх втрати.

Заява фізична особа додаток №2

Заява юридична особа додаток №1

Інформація про зареєстровані декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпек

Перелік поданих декларацій про провадження господарської діяльності (згідно з Постановою КМУ від 18.03.2022 №314)

Щодо набуття права провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану